Blog Image

آنچه که باید در مورد جانمایی پلاک ثبتی بدانیم.

جانمایی پلاک ثبتی:   در این جا هدف این است که به اختصار شما را با جانمایی پلاک ثبتی آشنا کنیم. جانمایی پلاک ثبتی به این معنا است که بررسی و تایید گردد که پلاک ثبتی درج شده روی سند متعلق به همان  قطعه ای است که از طرف متقاضی تعرفه گردیده .این...

Blog Image

جانمایی پلاک ثبتی در دماوند

جانمایی پلاک ثبتی در دماوند کلمه جانمایی پلاک ثبتی تشکیل شده از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی جانمایی به معنای مشخص کردن و جای گذاری موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش می باشد. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی میباشد که برای هر ملک انحصاری تعیین میگردد. حال...

Blog Image

جانمایی پلاک ثبتی در لواسان

جانمایی پلاک ثبتی در لواسان مراحل جانمایی پلاک ثبتی و پیاده‌سازی چهارگوشه ملک در لواسان ابتدا کارشناس رسمی دادگستری امور نقشه‌برداری یا مهندس نقشه‌بردار باید مدارک و اسناد را به طور دقیق مطالعه نماید. در اکثر مواقع برای جانمایی، نیاز به استعلام پلاک ثبتی می باشد که باید توسط کارشناس نقشه‌بردار یا کارشناس...

Blog Image

جانمایی پلاک ثبتی در هشتگرد

جانمایی پلاک ثبتی در هشتگرد   مراحل جانمایی پلاک ثبتی و پیاده‌سازی چهارگوشه ملک در هشتگرد   ابتدا کارشناس رسمی دادگستری امور نقشه‌برداری یا مهندس نقشه‌بردار باید مدارک و اسناد را به طور دقیق مطالعه نماید.   در اکثر مواقع برای جانمایی، نیاز به استعلام پلاک ثبتی می باشد که باید توسط کارشناس نقشه‌بردار یا کارشناس...