Blog Image

نقشه بردای

نقشه‌برداری نقشه برداری ؛ یکی از نیازهای اساسی بشربرای شناخت بهتر محیط پیرامونش است تا بوسیله آن بتواند تسلط بیشتری برقسمتی از حیاتی ترین مسائل زندگی داشته باشد و یکی از بهترین روش ها برای تحقق این مهم داشتن دانش بر انواع نقشه‌برداری و کاربرد آن می باشد. بکارگیری نقشه های ثبتی...

Blog Image

نقشه برداری شهریار

نقشه برداری زمین های شهریار در نقشه برداری اراضی شهریار بطور معمول از هنر تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع استفاده میشود. باید توجه داشت که اندازه گیری ها فقط در صفحه افقی انجام می...

Blog Image

نقشه برداری هشتگرد و ورامین

نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین در نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین بطور معمول از روش تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع کاربرد دارد. باید توجه داشت که اندازه گیری ها فقط در صفحه...

Blog Image

نقشه برداری لواسان

نقشه برداری لواسان: اصول مهم و ضروری در زمینه نقشه برداری مهندس نقشه بردار در لواسان و استفاده از خدمات مهندس نقشه برداری لواسان است. املاک در لواسان از جمله زمین،باغ،ویلا جز سرمایه های اشخاص به شمار می رود که لازم است در زمان خرید یا فروش املاک از مهندس نقشه بردار برای...