Blog Image

موارد کاربردی سامانه شمیم

موارد کاربردی سامانه شمیم: کاربرد سامانه شمیم در زمینه مطالعات تکتونیک و زلزله، نقشه برداری راه، ناوبری دقیق سیستم های حمل و نقل و امداد، مدیریت بحران، هواشناسی، نقشه برداری سد، نقشه برداری پل، فرونشست، مطالعه لایه های یونوسفر و تروپوسفر و پروژه‌ هایی که در زمینه تحقیقات میباشند و در...

Blog Image

تهیه نقشه شمیم دماوند

موارد کاربردی سامانه شمیم دماوند : کاربرد سامانه شمیم در زمینه مطالعات تکتونیک و زلزله، نقشه برداری راه، ناوبری دقیق سیستم های حمل و نقل و امداد، مدیریت بحران، هواشناسی، نقشه برداری سد، نقشه برداری پل، فرونشست، مطالعه لایه های یونوسفر و تروپوسفر و پروژه‌ هایی که در زمینه تحقیقات میباشند و در سطح ملی فعالیت دارند، اشاره...

Blog Image

تهیه نقشه شمیم هشتگرد

مفهوم سامانه یا شبکه شمیم: سامانه شمیم متشکل از ۱۴۴ ایستگاه مرجع یا CORS که با فرستادن تصحیحات به اکثر مناطق کشور از جمله هشتگرد امکان به دقت رسیدن گیرنده های ROVER را ایجاد می نماید‌. این سامانه با بکارگیری از یک IP و Port استاتیک امکان اتصال و بهره گیری...