جانمایی پلاک ثبتی به این معنا است که بررسی و تایید گردد که پلاک ثبتی درج شده روی سند متعلق به همان  قطعه ای است که از طرف متقاضی تعرفه گردیده .این فعالیت به وسیله متخصصین ذیصلاح-که این افراد کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی می باشند –صورت می گیرد.

جانمایی پلاک ثبتی به این معناست که مشخص شود مکان و موقعیت جغرافیایی دقیق ملک بر روی

نقشه های هوایی کجا قرار دارد.

معمولاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بکارگیری از این نقشه های هوایی موقعیت زمین ها را به صورت دقیق مشخص می شود و اقدام به جانمایی ملک ها می کند.

چنین فعالیتی کمک شایانی به تقسیم بندی زمین های بزرگ می کند و با اختصاص دادن کدهای خاص به هر قطعه زمین به راحتی می توان آن را در نقشه های هوایی شناسایی کرد.