کاربرد جانمایی پلاک ثبتی در دماوند

در شرایط ضروری که در زیر به اختصار آمده است از جانمایی پلاک ثبتی در دماوند استفاده میشود.

– جانمایی پلاک ثبتی برای تداخل پلاک های دماوند

– جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن املاک گمشده

– جانمایی پلاک ثبتی جهت استعلام ثبتی املاک دماوند

جانمایی ثبتی ( جانمایی سند) یا عنواین دیگری که عوام مالکین ان را نام گذاری می کنند ” جانمایی سند ” پروسه ای است برای تعیین مکان ثبتی و زمینی دقیق اراضی دماوند در سیستم مختصات یو تی ام. اگر بخواهیم علمی تر آن را توضیح دهیم جانمایی پلاک ثبتی در واقع قرار دادن موقعیت مساحی سند در نقشه اولیه در زمان تفکیک نام دارد.