جانمایی پلاک ثبتی در لواسان

 

مراحل جانمایی پلاک ثبتی و پیاده‌سازی چهارگوشه ملک در لواسان

ابتدا کارشناس رسمی دادگستری امور نقشه‌برداری یا مهندس نقشه‌بردار باید مدارک و اسناد را به طور دقیق مطالعه نماید.

در اکثر مواقع برای جانمایی، نیاز به استعلام پلاک ثبتی می باشد که باید توسط کارشناس نقشه‌بردار یا کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. با سپردن این امور به مهندس نقشه‌ بردار در گروه جی پی اس شمیم، در کوتاه‌ترین زمان جانمایی ملک شما انجام میگردد.

سپس با استفاده از نقشه ثبتی و محدوده چهارگوشه ملک در لواسان روی نقشه و تصویر قدیمی جانمایی میگردد.

در آخر مختصات با استفاده از نرم‌افزار پیشرفته دریافت و توسط جی‌پی‌اس و ابزارهای دیگر اجرا می گردد.

 

کلمه جانمایی پلاک ثبتی تشکیل شده از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی

 

جانمایی به معنای مشخص کردن و جای گذاری موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش می باشد. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی میباشد که برای هر ملک انحصاری تعیین میگردد. حال با شناخت دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی میتوان نتیجه گرفت که عملیات ثبتی که منجر به تهیه یک نقشه یو تی ام می شود را ” جانمایی پلاک ثبتی ” نام گذاری می کنند.

 

آغاز کار نقشه جانمایی پلاک ثبتی در لواسان با کمک عملیات امور حقوقی و مهندسی بطور وسیع انجام پذیرفت. جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات کاملا تخصصی است که فقط توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام می شود. باید این را بدانیم که بوسیله نقشه جانمایی پلاک ثبتی گواهی می شود موقعیت ملک در لواسان با مساحی مشخص دارای چه پلاک ثبتی و با چه حدود اربعه ای است.