جانمایی پلاک ثبتی کردان

کلمه جانمایی پلاک ثبتی کردان تشکیل شده از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی

جانمایی به معنای مشخص کردن و جای گذاری موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش می باشد. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی میباشد که برای هر ملک انحصاری تعیین میگردد. حال با شناخت دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی میتوان نتیجه گرفت که عملیات ثبتی که منجر به تهیه یک نقشه یو تی ام می شود را ” جانمایی پلاک ثبتی ” نام گذاری می کنند.

آغاز کار نقشه جانمایی پلاک ثبتی کردان با کمک عملیات امور حقوقی و مهندسی بطور وسیع انجام پذیرفت. جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات کاملا تخصصی است که فقط توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام می شود. باید این را بدانیم که بوسیله نقشه جانمایی پلاک ثبتی گواهی می شود موقعیت ملک در کردان با مساحی مشخص دارای چه پلاک ثبتی و با چه حدود اربعه ای است.

 

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی کردان

در شرایط ضروری که در زیر به اختصار آمده است از جانمایی پلاک ثبتی کردان استفاده میشود.

جانمایی پلاک ثبتی کردان برای تداخل پلاک ها

جانمایی پلاک ثبتی کردان جهت پیدا کردن املاک گمشده

جانمایی پلاک ثبتی کردان جهت استعلام ثبتی املاک

جانمایی پلاک ثبتی ( جانمایی سند) یا عنواین دیگری که عوام مالکین ان را نام گذاری می کنند ” جانمایی سند ” پروسه ای است برای تعیین مکان ثبتی و زمینی دقیق اراضی کردان در سیستم مختصات یو تی ام. اگر بخواهیم علمی تر آن را توضیح دهیم جانمایی پلاک ثبتی در واقع قرار دادن موقعیت مساحی سند در نقشه اولیه در زمان تفکیک نام دارد.

 

جانمایی پلاک ثبتی کردان:

زمانی که یک سند در دست مالکان قرار می گیرد جهت جانمایی پلاک ثبتی و مشخصات حدود اربعه سند باید موارد زیر را در نظر گرفت:

شش دانگ پلاک ثبتی 78 اصلی 462 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک 98 فرعی از 78 اصلی به متراژ 50.000 متر مربع با حدود اربعه شمالا به طول 200 متر به خیابان 20 متری، شرقا 250 متر به پلاک 358 فرعی، جنوبا به طول 200 متر به پلاک 199 فرعی، غربا به طول 250 متر به پلاک 375 فرعی واقع در اراضی کردان