انجام عملیات نقشه برداری در دماوند

با پیشرفت بسیار زیاد علوم در عصر جدید و گره خوردن تکنولوژی های مختلف با یکدیگر، دامنه خدمات رشته نقشه برداری نیز از نقشه برداری مغز انسان تا نقشه برداری از کیهان گستردش یافته است. همه ما این را میدانیم که انجام خدمات نقشه برداری، بخش جدانشدنی علوم است.

بیشترین کارایی علم نقشه برداری در پروژه های عمرانی دماوند است. همانطور که مستحضرید، برای تعریف و شروع یک پروژه عمرانی نظیر ساخت جاده، سد، ایستگاه های انتقال آب و …، در گام اول پس از طرح مسئله (فاز صفر) باید طرحهای احتمالی و انتزاعی بر روی کاغذ رسم گردد.

 

ترسیم طرح های احتمالی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دماوند :

عرف این است که در این مرحله بر روی تصاویر هوائ یا ماهواره ای (مانند گوگل ارث) طرح کلی و شماتیک و مسیرهای دسترسی و مبدا و مقصد رسم شود و مشورت های لازم انجام گیرد تا در نتیجه تصمیم نهائی در خصوص کلیت طرح و حدود کلی محل اجرای پروژه اخذ گردد. در این مرحله با توجه به هویت پروژه،انجام خدمات نقشه برداری از محدوده مورد نظر در دماوند با عرضی بیشتر حد مورد نیاز توسط تیم های نقشه برداری انجام می گیرد.

پس از انجام عملیات نقشه برداری اولیه، نقشه های توپوگرافی بهمراه جزئیات و عوارض در دسترس تیم طراحی قرار گرفته می شود تا بهترین مسیر دسترسی به مقصد از لحاظ مقرون به صرفه بودن را برآورد کنند. پس از این مرحله، باز هم وجود مهندس نقشه برداری الزامی است. پس از نهائی شده طرح و شروع عملیات اجرائی، مهندس نقشه برداری بایستی حضوری مداوم و مستمر به منظور پیشبرد پروژه داشته باشد. هدف ما توضیح وظایف مهندس نقشه بردار در این مقاله نیست، بنابراین شما همراهان گرامی برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به کتب نقشه برداری مراجعه کنید.

کارشناس رسمی نقشه برداری در دماوند در چه زمینه هایی میتواند فعالیت نماید؟

رشته نقشه برداری در حوزه های گوناگونی کارایی لازم را برای همه ما دارد.

شرکت نفت (شناسائی و حفاری)

استفاده های نظامی

پروژه های عمرانی نظیر ساخت پل، جاده، سد، نیروگاه ودر دماوند

بنادر و کشتیرانی

فرودگا ها

احداث ساختمان در دماوند و

در نتیجه میتوان گفت که انجام عملیات نقشه برداری یعنی نمایش عوارض طبیعی ویا مصنوعی منطقه ای در دماوند بر روی یک صفحه که به آن نقشه می گویند.

توجه به این موضوع الزامیست که در تهیه نفشه کرویت زمین مدنظر قرار گرفته میشود.

الزامات انجام عملیات نقشه برداری دماوند:

الزامات انجام امور نقشه برداری در طراحی، اجرا و نظارت به صورت تمام وقت در پروژه های ساختمانی دماوند چندین سال است که با تلاش گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی تفکیک ساختمانها در زمینه وظایف مهندس نقشه بردار قرار داده شده است که منجر به دلگرمی نقشه برداران و حضورشان در سازمان نظام مهندسی می باشد.

با این وجود جداسازی بخش کوچکی از وظایف مهندس نقشه بردار و توانایی آنان در نظارت و اجرا و طراحی است.

با در نظر گرفتن بلند مرتبه سازی و دور شدن از سنتی سازی نقش مهندسین نقشه بردار در پروژه های بلند مرتبه دماوند امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. با این وجود هیچ بایدی در این مسیر از جانب شهرداری بر حضور نقشه بردار به عنوان ناظر، مجری وطراح وجود ندارد و علت آن ناشناخته بودن وظایف نقشه برداران در پروژه ها می باشد و یا انجام وظایف مهندس نقشه بردار توسط دیگر گروهها و اشخاصی که از طرف سازمان نظام مهندسی صلاحیت این امر را دارا نیستند.