کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی لواسان

اهمیت استعلام ثبتی قبل از عقد قرارداد در لواسان

صاحبین ملک در لواسان قبل از عقد بیع سوابق ثبتی مورد معامله را با یک استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک دریافت می کنند.

مالکیت اشخاص چه بصورت مفروز یا مشاع به دو شکل می باشد که یا طبق مواد 22-47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده یا به صورت مالکیت بلا ثبتی ، ملکی در اختیار و تصرف فردی است بدون آنکه ثبت انجام شده باشد.

یک مقام قضایی با اشاره به تحصیل سریع و راحت سوابق ثبتی املاک با یک استعلام ساده از ادارات ثبت اسناد و املاک، فرمود: بهتر است چنانچه ملکی در لواسان سوابق ثبتی داشته ‌باشد هنگام عقد قرارداد مبلغی بابت تنظیم سند اعم از مشاع یا مفروز در دفاتر اسناد رسمی نزد خریدار باقی مانده و به فروشنده تمام ثمن معامله پرداخت نگردد تا زمانی که سند به صورت قطعی انتقال یابد.

وی گفت: افراد اگر قبل از واگذاری قطعی و پس از پرداخت مقدار قابل توجهی از وجه دچار مشکل حقوقی با فرد فروشنده شدند نباید در دادگاه دعوای اثبات مالکیت مطرح شود، چون اگر ملک دارای سوابق ثبتی باشد دعوای اثبات مالکیت توسط دادگاه منتفی می گردد و وقت و هزینه از بین می رود.

در این زمان باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه شود که در این صورت به لحاظ ثبتی بودن ملک دعوی صحیح و نتیجه بخش است.

از مجموع پرونده‌های حقوقی دادگستری 20 درصد تحت عنوان اثبات مالکیت بیان شده که غالباً 90 درصد آن‌ها رد میگردد. به همین خاطر بهتر است در نوع دادخواست خود به دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند دقت شود.

در قراردادهای تنظیمی راجع به املاک حتماً پلاک ثبتی ملک، حدود اربعه ملک و مشخصات ملک در لواسان دقیق باید مشخص گردد و مشخصات خریدار و فروشنده نیز دقیقاً قید گردد. ذکر تاریخ دقیق، میزان وجه پرداختی و نحوه پرداخت نیز در عدم شکل‌گیری مشکلات بعدی بسیار مؤثر می باشد.

کارشناس دادگستری نقشه برداری در لواسان چه کسی است؟

 

کارشناس رسمی دادگستری در لواسان ، با کسب تخصص به وسیله تحصیلات و آزمون توانسته از کانون کارشناس دادگستری تاییدیه و پروانه فعالیت دریافت کند. چنین فردی علاوه بر داشتن تخصص های فنی، نیازمند داشتن تجربه کاری مناسب و اطلاعات ثبتی و حقوقی کامل در مورد حوزه کاری خود میباشد. برای مثال کارشناس دادگستری تحصیلاتش در زمینه نقشه برداری میباشد و مدتی در این زمینه تجربه داشته است سپس در آزمون کانون کارشناس شرکت کرده و مجاز به اخذ پروانه میباشد.