انجام امور نقشه برداری

 با توجه به ساخت و سازهای دنیای کنونی و همچنین ساخت خانه های مستحکم و به روز، آغاز و پایان کار یک پروژه بدون انجام امور نقشه برداری امکان پذیر نمی باشد. با ساخت خانه های دو و چند طبقه در عصر جدید این روند منجر به گسترش و پیشرفت انجام امور نقشه برداری گردید تا جایی که انسان امروزی میتواند برج میلاد و برج خلیفه بسازد

نقشه برداری یعنی آغاز کار یک پروژه باید با نظر و علم مهندسین نقشه برداری باشد و پایان کار هم باید تحت نظارت نقشه بردار باشد. در آغاز مهندس نقشه بردار زمین پروژه را تفکیک بندی می کند و متراژ را اندازه میگیرد سپس ارتفاعات و پستی بلندی ها را روی نقشه معین می کند و برای خاکبرداری و خاکریزی نیز نیاز به یک نقشه بردار خواهیم داشت.

در وسط کار هم که مهندس نقشه بردار باید صفحه ستون ها را پیاده نماید و جای دقیق نقاط آکس ستون ها را به پیمانکاران نشان دهد و همچنین در طول کار ناظر باشد تا ستون ها تراز باشد و به درستی بنا شده باشد یا خیر و در این راستا به مهندسین عمران و معماری مشاوره دهد. همچنین باید در راستای پیاده سازی نمای ساختمان و نقاط صحیح هر قطعه روی ساختمان باید پیاده سازی یا همان stake out را انجام بدهد..

پایان خدمات نقشه برداری مهندس نقشه برداری باید متراژ دقیق را اندازه گیری کند که هر واحد چند متر است و برای سند زدن به ثبت اسناد نقشه مهر شده تحویل دهد پس وقتی کار تکمیل شده و توکاری و همه کارها انجام شود آخرین مهندسی هم که به پروژه میرود باز هم مهندس نقشه بردار می باشد با توجه به مطالب گفته شده اگر پروژه بزرگی را میخواهید استارت بزنید میتوانید یک قرار داد کلی با مهندس نقشه برداری ببندید که از ابتدا تا انتها به شما کمک کند.