مراحل انجام عملیات نقشه برداری زمین لواسان

۱- شناسایی منطقه لواسان: بعد از تحویل زمین توسط کارفرما، تیم نقشه برداری در محل استقرار می یابند و عواملی مانند مساحت منطقه، راههای دسترسی و ... مورد شناسایی قرار می گیرند.
۲- تاسیس ایستگاه نقشه برداری لواسان: برای احداث ایستگاه ها، از بتن های پیش ساخته با ابعاد استاندارد استفاده شده که آنها، به نحو مناسب در منطقه پراکنده و در محل های مناسب نصب می گردند.
۳- مشخص نمودن موقعیت ایستگاه لواسان: تمام ایستگاهها با GPS نمایش داده می شوند و پس از انجام پردازش و محاسبات، مختصات محاسبه می گردد.
۴- برداشت عوارض لواسان: اساسی ترین قسمت در هر پروژه نقشه برداری زمین برداشت عوارض است. عوارض طبیعی موجود در سطح زمین با توجه به مقیاس و دقت مورد نیاز نقشه، توسط دوربین برداشت می شود.
۵- ترسیم عوارض لواسان: پس از ورود نقاط به محیط این نرم افزارها، ترسیم عوارض بر اساس کد یا شناسه آنها انجام می گیرد و سپس مرحله ترسیم و ویرایش خطوط منحنی تراز انجام می شود.

اصول نقشه برداری زمین لواسان

روش های نقشه برداری GNSS می توانند در قالب موارد زیر دسته بندی گردد:

  • نقشه برداری های پویا (Dynamic Surveys): در نقشه برداری پویا، دستگاه rover در محدوده سایت حرکت می نماید و همان ماهواره هایی که دستگاه base مشاهده می کند از این طریق قابل رویت است. این متد از نقشه برداری، به قیمت داشتن دقتی پایین تر از روش های ایستا، نرخی بالاتر در تولید مختصات را ایجاد می نماید. معمولاً روش های کینماتیکی برای این نوع از نقشه برداری ها بکار گرفته میشود. الگوریتم های بکار رفته در نقشه برداری های پویا، بر مبنای این حقیقت که rover در طول حرکت در سایت نباید قفل به سیگنال ماهواره ها را از دست بدهد، اجرا می گردند. تکنیک ها و الگوریتم های بکار رفته در نقشه برداری های پویا این توانایی را دارند که در پروسه پسا پردازش نیز استفاده شوند.
  • نقشه برداری های پویای بهنگام (Real-time dynamic surveys): نقشه برداری های پویای بهنگام از همان تکنیک ها و الگوریتم های نقشه برداری های پویا استفاده می کنند، تنها تفاوت اجرای بهنگام این الگوریتم ها روی دستگاه ها rover می باشد. این نوع نقشه برداری نیازمند یک مسیر ارتباطی دائمی بین ایستگاه base و rover است.
  • نقشه برداری های ایستا (Static Surveys): در یک نقشه برداری GNSS ایستا (استاتیک)، گیرنده در طول دوره مشاهداتی، که عموماً زمان استقرار نام دارد، ثابت باقی می ماند. زمان استقرار به زمانی که rover برای دست یافتن به سطح دقت مورد نظر نیاز به ثابت نگهداشته شدن دارد، اشاره می نماید. زمان استقرار بالاتر منجر به دقت بیشتر خواهد شد. زمان استقرار معمولاً در بازه ۱۰ دقیقه تا ۶ ساعت قرار گرفته می شود. اگرچه، مقادیر بالاتر نیز ممکن است کارایی لازم را در زمان مشخص داشته باشند. معمولاً در این گونه نقشه برداری ها روش های مبتنی بر فاز موج حامل بکار گرفته می شود.

هدف از بکارگیری نقشه برداری زمین در ساختمان سازی لواسان

هدف از بکارگیری نقشه برداری زمین در ساختمان سازی دلایل متعددی دارد که برای نمونه میتوانیم به مواردی مثل مستندسازی و تعیین وضعیت حال موجود یک زمین در لواسان قبل از ساخت اشاره نمود که در آن ویژگی های مهم زمین از لحاظ نقشه برداری ساختمان مشخص می گردد.