محدودیت در اولین تهیه نقشه یو تی ام (UTM)

  • دقت هر طرح Transverse Mercator از نصف‌النهار مرکزی سر نزولی دارد.

به همین خاطر، بطور جدی توصیه می کنند هنگام استفاده از پیش‌بینی جهانی عرضی مرکاتور، طول منطقه پیش بینی شده را به +/- ۶ درجه از نصف النهار مرکزی محدود کنید.

  • هر منطقه  یو تی ام (UTM) یک پروجکشن متفاوت می باشد.

طرح مرکاتور نقشه جهان را بر روی استوانه ای می گذارد که حلقه مرکزی آن استوای زمین می باشد.

در نزدیکی خط استوا، طرح Mercator اعوجاج کمی ایجاد می کند. هر چه از استوا فاصله بگیریم اعوجاج بسیار زیاد می شود. این کارایی طرح ریزی، مرکاتور را به مناطق نزدیک خط استوا محدود می نماید.

این بزرگترین محدودیت می بشاد زیرا بیشتر مکانهایی که مردم در حال سکونت هستند(و بنابراین بیشتر مناطقی که در آن ها نقشه کشیده می شود) نه در امتداد خط استوا بلکه در امتداد مسیرهای شمالی-جنوبی مانند آمریکای شمالی به آمریکای جنوبی قرار گرفته اند.

اولین تهیه نقشه یو تی ام (UTM)

مثلاً گرینلند روی نقشه مرکاتور به اندازه آمریکای جنوبی به نظر می آید، گرچه در واقع فقط ۱/۸ مساحت دارد. با این حال، قسمت کوچکی از سواحل گرینلند (درواقع هر منطقه کوچکی) بر روی نقشه همان شکل زمین می باشد.

از آنجا که طرح ریزی Transverse Mercator در مناطق باریک بسیار دقیق انجام می گیرد، پایه ای برای یک سیستم مختصات جهانی به نام Universal Transverse Mercator System یا UTM System  می باشد.

بر اساس سیستم نقشه‌کشی یو تی ام (UTM) کره زمین به مناطق طولی باریک تقسیم می گردد که بر روی یک طرح افقی مرکاتور پیش‌بینی می‌شوند. این طرح به صورت یک شبکه طرح‌ریزی بنیان شده است است و برای تعیین مکان کاربردی است.

اگر بخواهیم وجه مثبت سیستم شبکه را عنوان کنیم این است که، از آنجا که شبکه مستطیل و اعشاری می باشد، استفاده از آن بسیار راحت‌تر از طول و عرض جغرافیایی می باشد. نکته منفی این است که، بر خلاف طول و عرض جغرافیایی، هیچ راهی برای تعیین مکان شبکه به طور مستقل در دسترس نیست.

مقیاس در امتداد نصف‌النهار مرکزی هر منطقه ۹۹۹۶/۰ مقیاس واقعی می باشد. مقیاس واقعی در حدود ۱۸۰ کیلومتری شرق و غرب نصف‌النهار مرکزی اتفاق می افتد.

 

UTM Zone منطقه ی یوتی ام در تهیه نقشه utm چیست؟

 

سیستم جهانی پیش بینی های عرضی مرکاتور با تعریف ۶۰ پیش بینی مختلف استاندارد با این مسئله در ارتباط است، هر یک از آنها یک طرح ریزی متقاطع عرضی متفاوت می باشد که برای استفاده از نصف النهار دیگری به عنوان خط مرکزی مماس، کمی چرخانده میشود. هر خط میانی مختلف یک منطقه یو تی ام (UTM) را تعریف می کند. “UTM Zone” روشی مختصر برای نامگذاری یک طرح ریزی خاص و متفاوت که متشکل از یک طرح Transverse Mercator با استفاده از یک نصف النهار متفاوت به عنوان خط مرکزی شناخته شده.

مراحل (۶ درجه در هر مرحله)  یو تی ام (UTM) اطمینان می دهد که تمام نقاط روی زمین در ۳ درجه از خط مرکزی در یکی از ۶۰ پیش بینی استوانه ای قرار می گیرد.

برای نقشه برداری از هر نقطه روی زمین، خط میانی منطقه یو تی ام (UTM) که نزدیک به آن است را انتخاب می کند و سپس با استفاده از طرح استوانه ای “UTM Zone” نقشه ترسیم می شود.