اصول نقشه برداری زمین ورامین

روش های نقشه برداری GNSS می توانند در قالب موارد زیر دسته بندی گردد:

  • نقشه برداری های پویا (Dynamic Surveys): در نقشه برداری پویا، دستگاه rover در محدوده سایت حرکت می نماید و همان ماهواره هایی که دستگاه base مشاهده می کند از این طریق قابل رویت است. این متد از نقشه برداری، به قیمت داشتن دقتی پایین تر از روش های ایستا، نرخی بالاتر در تولید مختصات را ایجاد می نماید. معمولاً روش های کینماتیکی برای این نوع از نقشه برداری ها بکار گرفته میشود. الگوریتم های بکار رفته در نقشه برداری های پویا، بر مبنای این حقیقت که rover در طول حرکت در سایت نباید قفل به سیگنال ماهواره ها را از دست بدهد، اجرا می گردند. تکنیک ها و الگوریتم های بکار رفته در نقشه برداری های پویا این توانایی را دارند که در پروسه پسا پردازش نیز استفاده شوند.
  • نقشه برداری های پویای بهنگام (Real-time dynamic surveys): نقشه برداری های پویای بهنگام از همان تکنیک ها و الگوریتم های نقشه برداری های پویا استفاده می کنند، تنها تفاوت اجرای بهنگام این الگوریتم ها روی دستگاه ها rover می باشد. این نوع نقشه برداری نیازمند یک مسیر ارتباطی دائمی بین ایستگاه base و rover است.
  • نقشه برداری های ایستا (Static Surveys): در یک نقشه برداری GNSS ایستا (استاتیک)، گیرنده در طول دوره مشاهداتی، که عموماً زمان استقرار نام دارد، ثابت باقی می ماند. زمان استقرار به زمانی که rover برای دست یافتن به سطح دقت مورد نظر نیاز به ثابت نگهداشته شدن دارد، اشاره می نماید. زمان استقرار بالاتر منجر به دقت بیشتر خواهد شد. زمان استقرار معمولاً در بازه ۱۰ دقیقه تا ۶ ساعت قرار گرفته می شود. اگرچه، مقادیر بالاتر نیز ممکن است کارایی لازم را در زمان مشخص داشته باشند. معمولاً در این گونه نقشه برداری ها روش های مبتنی بر فاز موج حامل بکار گرفته می شود.

هدف از بکارگیری نقشه برداری زمین در ساختمان سازی ورامین

هدف از بکارگیری نقشه برداری زمین در ساختمان سازی دلایل متعددی دارد که برای نمونه میتوانیم به مواردی مثل مستندسازی و تعیین وضعیت حال موجود یک زمین در ورامین قبل از ساخت اشاره نمود که در آن ویژگی های مهم زمین از لحاظ نقشه برداری ساختمان مشخص می گردد.

 

چرا باید قبل از ساخت و ساز ورامین از نقشه برداری زمین استفاده کنیم؟

بطور معمول قبل از ساخت و ساز یک پروژه در ورامین ، عملیات نقشه برداری زمین با هدف  تعیین حدود اربعه یک ملک صورت می گیرد. نتایج این مرحله برای تهیه نقشه های فاز صفر و یک مورد استفاده قرار می گیرند تا فرصت و ریسک یک پروژه مشخص گردد.