جانمایی پلاک ثبتی کردان

زمانی که افراد نیازمند تاییدیه پلاک ثبتی درج شده روی سند اراضی باشند، استفاده از جانمایی پلاک ثبتی به وسیله افراد ذیصلاح یعنی کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. این روش بهترین گزینه است زیرا نشان می دهد که پلاک ثبتی درج شده روی سند متعلق به همان  قطعه ای است که از طرف متقاضی تعرفه گردیده یا خیر.

جانمایی پلاک ثبتی

کلمه جانمایی پلاک ثبتی کردان تشکیل شده از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی

جانمایی به معنای مشخص کردن و جای گذاری موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش می باشد. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی میباشد که برای هر ملک انحصاری تعیین میگردد. حال با شناخت دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی میتوان نتیجه گرفت که عملیات ثبتی که منجر به تهیه یک نقشه یو تی ام می شود را ” جانمایی پلاک ثبتی ” نام گذاری می کنند.

آغاز کار نقشه جانمایی پلاک ثبتی کردان با کمک عملیات امور حقوقی و مهندسی بطور وسیع انجام پذیرفت. جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات کاملا تخصصی است که فقط توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام می شود. باید این را بدانیم که بوسیله نقشه جانمایی پلاک ثبتی گواهی می شود موقعیت ملک در کردان با مساحی مشخص دارای چه پلاک ثبتی و با چه حدود اربعه ای است.

 

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی کردان

در شرایط ضروری که در زیر به اختصار آمده است از جانمایی پلاک ثبتی کردان استفاده میشود.

جانمایی پلاک ثبتی کردان برای تداخل پلاک ها

جانمایی پلاک ثبتی کردان جهت پیدا کردن املاک گمشده

جانمایی پلاک ثبتی کردان جهت استعلام ثبتی املاک

جانمایی پلاک ثبتی ( جانمایی سند) یا عنواین دیگری که عوام مالکین ان را نام گذاری می کنند ” جانمایی سند ” پروسه ای است برای تعیین مکان ثبتی و زمینی دقیق اراضی کردان در سیستم مختصات یو تی ام. اگر بخواهیم علمی تر آن را توضیح دهیم جانمایی پلاک ثبتی در واقع قرار دادن موقعیت مساحی سند در نقشه اولیه در زمان تفکیک نام دارد.

 

جانمایی پلاک ثبتی کردان

زمانی که یک سند در دست مالکان قرار می گیرد جهت جانمایی پلاک ثبتی و مشخصات حدود اربعه سند باید موارد زیر را در نظر گرفت:

شش دانگ پلاک ثبتی 78 اصلی 462 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک 98 فرعی از 78 اصلی به متراژ 50.000 متر مربع با حدود اربعه شمالا به طول 200 متر به خیابان 20 متری، شرقا 250 متر به پلاک 358 فرعی، جنوبا به طول 200 متر به پلاک 199 فرعی، غربا به طول 250 متر به پلاک 375 فرعی واقع در اراضی کردان

جانمایی پلاک ثبتی

آیا جانمایی پلاک ثبتی کردان مقرون به صرفه است؟

با توجه به سیر صعودی قیمت زمین در شهرستان کردان در هر صورت جانمایی پلاک ثبتی به شما مالکین محترم شهرستان کردان توصیه می شود. این را باید اضافه کرد که به عنوان نمونه جهت جانمایی یک سند در به متراژ 1200 متر هزینه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آن ملک به انداره ارزش ریالی 2 متر از آن زمین است.

 

حال ایا از نگاه شما جانمایی پلاک ثبتی کردان مقرون به صرفه است؟

مراحل انجام کار جانمایی پلاک ثبتی کردان به دلیل سیر صعودی بار حقوقی لازم است توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام گیرد.

سیاست تیم کاری و کارشناسان در این زمینه جهت انجام امور ثبتی از جمله جانمایی پلاک ثبتی کردان، تهیه نقشه یو تی ام بر مبنای صداقت کاری و اصول سوگند نامه نظام مهندسی انجام می گیرد. برای مثال جهت جانمایی سندهای قدیمی ( شاهنشاهی ) ابتدا سند ملک را بررسی کرده و در صورت موجود بودن سوابق ثبتی و امکان جانمایی پلاک ثبتی به مالک اعلام میشود که جانمایی ملک شما امکان پذیر می باشد. پس از اعلام هزینه کارشناسی و اعلام میزان زمان مورد نیاز مبلغی به عنوان بیعانه دریافت شده و شروع فعالیت جانمایی پلاک ثبتی کردان آغاز می گردد .

بسیار زیاد دیده شده که برخی کارشناس ها مبالغی را از مالکین تحت عنوان بیعانه جهت جانمایی سند دریافت می کنند و پس از مدتی به مالک اعلام می کنند که جانمایی سند شما امکان پذیر نمی باشد. تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام دو پروسه کاملا مجزا می باشند. تهیه نقشه یو تی ام زمانی صورت می گیرد که جای ملک مشخص باشد و مهندس نقشه برداری توسط گیرنده مولتی فرکانس متصل به سامانه شمیم ( جی پی اس شمیم ) نقشه ملک شما را تهیه و ممهور به مهر کارشناسی می کند.

اما در پروسه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی کردان ( جانمایی سند ) باید در آغاز کار کلیه نقشه های ثبتی منطقه که همگی روی کاغذ های قدیمی ترسیم شده اند بررسی شود. پس از بررسی نقشه های ثبتی قدیمی تیم کارشناسی ما توسط عملیات کارتوگرافی نقشه های ثبتی قدیمی را تبدیل به نقشه های رقومی یا نقشه اتوکد در سیستم مختصات یو تی ام می کنند.

پس از تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی کردان و دریافت مختصات گوشه های ملک، مختصات های ملک را روی زمین میخ کوبی می کنند.

جانمایی پلاک ثبتی